Әдістемелік жұмыс

 «Бекітемін»

«ПКТС» басшысы

___________ А.С.Ахметшаихов

2020-2021 оқу жылына педагогикалық ұжымы жұмысының

негізгі міндеттері 

Әдістемелік жұмыс:«Білім беру сапасын және кәсіби құзыреттілігін қалыптастыруды жетілдіру үшін қажетті шарты ретінде танымдық қызметін жандандыру»

Миссиясы:жоғары білікті , бәсекеге қабілетті мамандарды дайындау

1.Негізгі міндеттер:

 1. Оқытушылардың әдістемелік шеберлігін, еңбек нарығындағы бәсекеге қабілетті мамандарды даярлауда жауапкершіліктіарттыру, оқу үдерісінің жүйесін жүзеге асыру.
 2. Кәсіби мамандарды даярлауда құызреттілік қарым қатынасты пайдалана отырып, ТжКББ білім беру оқу бағдарламаларын орындау және оқытудың білім сапасын арттыру.
 3. Білім сапасын арттыруға қажетті жаңа педагогикалық, ақпараттық компьтерлік технологияларды тиімді пайдалану.

4.Педагогтар мен студенттер ұжымында табандылықты, шынайы шығармашылықты, жоғары кәсіпқойлықты құру.

 1. Материалдық-техникалық базаны нығайту, мамандарды даярлауда білім сапасын әрі қарай ақпараттандыру.
 2. Кәсіптік бағдар жұмысты жақсарту, сонымен қатар оқушылар санын сақтау бойынша жұмысты жүргізу.
 3. Студенттердің оқуға деген адал қарым қатынасты қалыптастыру, адамгершілік құндылықтарды , мемлекеттік рәміздерді құрметтеуге тәрбиелеу, патриоттық тәрбиеге баулу, ұлт мақтанышын қалыптастыру.
 4. Студенттердің шығармашылық және рухани мүмкіндіктерін дамыту, студенттердің құқытық тәрбиесін нығайту, салауатты өмір салтын қалыптастыру, ой мәдениетін дамыту.
 5. Сабақтар, сыныптан тыс іс шаралар, спорттық секциялар арқылы салауатты өмір салтын насихаттау.
 6. Әлеуметтік серіктестер мен жұмыс берушілермен үнемі байланыста болу үшін, маман болудың негізі ретінде өндірістік оқытуды өткізу және ұйымдастыруды жүзеге асыру.
 7. Еңбек және оқу тәртібін арттыру, рухани-адамгершілік мәдениетті дамыту.
 8. Колледжде үлгілік тәртіп пен тазалықпен қамтамасыз ету, барлыө аудиторияларды эстетикалық рәсімделуі, мүлікті сақтауда оқушылар мен ұжымның жауапкершілігін арттыру.
 9. Ғылыми-әдістемелік жұмысты еңгізу, баспа жұмысын жүзеге асыру.
 10. Түрлі деңгейдегі байқауларға қатысу.

Жоспарланған міндеттерді жүзеге асыру және оқушыларды тәрбиелеу мен оқытудың кешенді жүйесін жетілдіру үшін білім алушылардың жас ерекшеліктеріне сәйкес әрбір курста дифференциалды тапсырмалар қарастырылсын.

1 курс

Болашақ мамандыққа қызығушылық таныту, жеке және  қоғамдық нормалар мен ережелерге бейімделу және қабылдау:

1.Колледждегі оқыту жүйесімен және оқыту құрылымымен танысу.

2.Колледждің дәстүрімен, ішкі тәртіп ережесімен танысу. Оқушылар және оқытушылардың құқығы мен міндеттері туралы декларацияға қол қою.

3.Қазақстандық патриотизмді тәрбиелеу, мемлекеттік рәміздерді, халықтың салт-дәстүрін білу.

4.Өзіндік жұмыс, шығармашылықты конкурстар, конференциялар, жарыстар, әдеби оқуларға баулу.

5.Жалпыколледждік іс-шараларға, пән үйірмелері жұмысына, қызығушылық бойынша үйірмелерге қатысу.

6.Оқушылардың оқу деңгейі мен тәрбиелілігінің мониторингі.

2 курс

Қоғамдық іс-әрекет дағдыларын нығайту және жетілдіру, оқытуда  кәсіптік бағдар беру:

1.Жалпы кәсіптік және арнайы циклдер пәндері бойынша нақты білім алу.

2.Ұйымдастырушылық және қоғамдық – саяси жұмыс негіздерін игеру.

3.Өндірістік оқыту кезінде кәсіби іскерлікке үйрену, тәжірибеден өту, кәсіп алу.

4.Техникалық шығармашылық үйірмелеріне,олимпиадаларға,мамандықтар бойынша клубтардың жұмысына, студенттік байқауларға қатысу.

5.Ғылыми-практикалық конференцияларда баяндамалар жасау, кәсібі бойынша «Ең үздік маман» конкурсына қатысу.

3 курс.

Кәсіби дағдыларды әрі қарай жетілдіру. Оқушылардың мүдделерін анықтау, кәсіпорындағы практикалық іс-әрекетке дайындығы, адамдармен жұмыс істей білуі, ғылыми-техникалық ақпарат ағынын ажырата алу. Кәсіби іскерлігі және ұжымды басқару:

1.Арнайы пәндер бойынша теориялық және практикалық білім алу, біліктілік және іскерлікті меңгеру.

2.Өндірістің өзекті проблемалары бойынша теориялық және практикалық әзірлемелерді орындау.

3.Мамандық бойынша  білімдерін кеңейту және тереңдету, арнайы пәндер блогын өздігінен игеру жолымен нарықтық экономика мәселелерін білу және ғылым мен техниканың жаңа жетістіктерін меңгеру.

4.Кәсіби шеберлігін, сүйіспеншілігін арттыру.

 1. 2018-2019 оқу жылына колледж жұмысының негізгі бағыттары
Жұмыстың атауыЖауаптыларОрындау мерзімдері
1Ұйымдастыру жұмысыБасшыЖыл бойы
2Колледж құрылымын оңталайндыруБасшыЖыл бойы
3Оқу-әдістемелік жұмыс. Тиімділігін арттыру, оқыту сапасының мониторингіОІ жөн. басшының орынбасарыЖыл бойы
4Колледжішілік бақылауды ұйымдастыру және өткізу.ӨІ,ОІ,ОТІ жөн. басшының орынбасарыЖыл бойы жеке жоспар бойынша
5ҚР МББС сәйкес материалдық-техникалық және оқу ақпараттық базаныңмодернизациясыБасшыЖыл бойы
6Оқушылардың тұлғалық дамуы. Тәрбие жұмысын ұйымдастыру.ОТІ жөн. басшының орынбасарыЖыл бойы
7Оқу-тәрбиелік үрдістің психология-педагогикалық қолдауыОТІ жөн. басшының орынбасарыЖыл бойы
8Ден шынықтыру бұқаралық-спорт сауықтыру жұмысы Дене шынықтыру жатттықтырушысыЖыл бойы
9Түлектерді жұмыспен қамту.ӨІ жөн.басшының орынбасарыМамыр-маусым
10Дуалды оқыту жүйесін ұйымдастыру және өткізу.ӨІ жөн.басшының орынбасарыЖыл бойы
11Кәсіптік бағдарлық жұмысты ұйымдастыру және өткізуқабылдау комиссиясыЖыл бойы
12Оқу практикасын ұйымдастыру.ӨІ, ОІ жөн. басшының орынбасарыЖыл бойы
 1. Ұйымдастыру жұмысы
№ р/сҚызметтің мазмұны, іс шаралар жүйесіОрындау мерзіміЖауапты
1.1.Жаңа оқу жылына дайындық:
1.1.Инженер-педагогикалық қызметкерлердің штатын жинақтау01.09.18ж.Басшы
1.2.Жаңа келіп түскендерді топқа жинақтау01.09.18ж.Басшы
1.3.Жаңа оқу жылына оқу-жоспарлау құжаттарын, оқу шеберханалары мен кабинеттерін дайындау29.08.18ж.Кабинеттер мен шеберханалардың меңгерушілері, ЦӘК жетекшілері
1.4.Топтар мен оқытушылардың оқу шеберханаларын және кабинеттерін бекіту.01.09.18ж.ОІ жөн.басшының орынбасары
1.5.Жұмыс жоспарларын құрастыру және қарастыру:01.09.18ж.ОІ жөн.басшының орынбасары
– колледждер
– циклдық әдістемелік комиссиялар08.09.18ж..ЦӘК жетекшілері
– әдістемелік кабинет14.09.18ж.Әдіскер
кітапхана01.09.18ж.Кітапхана меңгерушісі
– оқытушылар, күнтізбелік-тақырыптық жоспарлар08.09.18ж.Оқытушылар , ЦӘК жетекшілері
– кабинеттер мен шеберханалар 08.09.18ж.Кабинет меңгерушілері, ЦӘК жетекшілері
– спорттық-бұқаралық жұмыстар 01..09.18ж.Дене шынықтыру жетекшісі
– құқықбұзушылық бойынша алдын алу кеңестері 09.09.18ж.ОТІ жөн басшының орынбасары
– жаңа түскендердің бейімделуі 05.09.18ж.ОТІ жөн басшының орынбасары, психолог
– тәжірибеден өту кестесі 01.09.18ж.ӨІ жөн.басшының орынбасары
 – инженер-педагог қызметкерлердің біліктілігін арттыру08.09.18ж.ОІ жөн басшының орынбасары, әдіскер
 – жаңа түскенд оқушыларды ұйымдастыру, мектептегі кәсіптік бағдар бойынша іс шаралар01.12.18ж.Қабылдау комиссиясының жауапты хатшысы
– әкімшілік кеңес05.09.18ж.Басшы , ОІ жөн басшының орынбасары
– әдістемелік кеңес01.09.18ж.ОІ жөн басшының орынбасары, әдіскер
– педагогикалық кеңес01.09.18ж.Басшы , ОІ жөн басшының орынбасары
– ішкі колледждік бақылау01.09.18ж.Басшы
1.6.Бұйрықпен келесі құрам бекітілсін:01.09.18ж.Басшы , ОІ жөн басшының орынбасары
– педагогикалық кеңес  мүшелері01.09.18ж.басшы
–      әдістемелік кеңес мүшелері–      сынып жетекшілер– ЦӘК жетекшілері– кабинет меңгерушілері01.09.18ж.Басшы
– мемлекеттік емтихандық және мемлекеттік аттестаттау комиссияларжелтоқсанБасшы , ОІ жөн басшының орынбасары
– қабылдау комиссияның құрамыЖелтоқсанБасшы
– аттестаттау комиссияның құрамысентябрьруководитель
– топ басшысықыркүйекОТІ жөн басшының орынбасары
1.7.Кестені құрастыру:– 2018-2019 оқу жылына оқу үрдісі 01.09.18жОІ жөн басшының орынбасары
– міндетті бақылау жұмыстары01.09.18ж.ОІ жөн басшының орынбасары
– оқытушылар мен әкімшіліктің кезекшілігі01.09.18ж. ОТІ жөн басшының орынбасары
1.8.Оқу құжаттарын дайындау:Жоспарға сәйкес  ОІ және ӨІ жөн басшының орынбасары
– оқу сабақтарының журналы
– студенттік билеттер және үлгерімі туралы кітапшалар
– түлектердің жеке істері және жиынтық тізімдемесі
– диплом және оған қосымша
– қабылдау туралы бұйрық
– келесі курсқа көшіру туралы бұйрық
– оқу сабақтарының кестесі
– тарификация
1.92 НК контингеті бойынша, 1-К, 1-П қабылдау бойынша есептерді құрастыру және тапсыру01.10.18ж. дейінОІ және ӨІ жөн басшының орынбасары, жауапты хатшы
1.10Журналды жүргізу бойынша нұсқаулық өткізу, орфографиялық режимінде оқу-жоспарлау құжаттарын құрастыру.05.09.18ж.ОІ жөн.басшының орынбасары
1.11Топтың жұмыс жоспарын құрастыру бойынша сынып жетекшілермен нұсқаулық кеңес өткізу02.09.18ж.ОТІ жөн.басшының орынбасары
1.12Жаңа түскен оқушыларды колледждің құрлымымен және жарлығымен, ішкі күн тәртібімен  таныстыруқыркүйекСынып жетекшілер, ОТІ жөн.басшының орынбасары
1.13Оқу тәжірибесін ұйымдастырукестеге сәйкесӨІ жөн басшының орынбасары
1.14Дипломдық жұмыстарды қорғау және мемлекеттік емтихандарды тапсыруды ұйымдастырумаусым, сәуірОІ және ӨОІ жөн басшының орынбасары
1.15Спорттық бұқаралық жұмысты ұйымдастыружыл ішіндеДене шынықтыру жетекшісі
1.16Оқушылардың тәрбиесі мен білім беру мониторингін ұйымдастыружыл ішіндеОТІ жөн.басшының орынбасары
1.17Жаңа түскен оқушылардың бейімделуі бойынша жұмысты ұйымдастыруқыркүйек, қазанпсихолог
 1. Колледж құрылымын белсендіру
Жұмыстың атауыОтветственныеСрок исполнения
1Педагог кадрларды аттестаттау бойынша жұмысты ұймдастыру.ОІ жөн.басшының орынбасары,әдіскерҚазаннаурыз
2Жаңа мамандықтарға арналған инженер-педагог қызметкерлер бойынша мәліметтер жинағын құрастыру.БасшыҚазан
3Дуалды оқытуды енгізуді ұйымдастыру.ОІ және ӨОІ жөн басшының орынбасарларыЖыл бойы
4Дуалды оқыту шеңберінде серіктестік қарым-қатынасты кеңейту.ӨОІ жөн басшының орынбасары, аға шеберіЖыл бойы

Оқу- әдістемелік жұмысының негізгі бағыттары

–     білім беру мазмұнын жетілдіру, мемлекеттік жалпы білім беру стандарты талаптарының орындалуын қамтамасыз ететін педагогикалық технологияларды  жаңартып тұру;

–    оқу-тәрбие процесін тиімді басқару;

–   оқытудың ақпараттық-коммуникациялық технологиясын, жаңашыл педагогтардың жұмысын тәжірибеге енгізу;

–    оқу-әдістемелік кешенін қамтамасыз ету және оқушылардың білім сапасын бақылауды жүзеге асыру;

–    педагогикалық қызметкерлердің жоғары педагогикалық және кәсіби шеберлігін қамтамасыз ету.

Жұмыс мазмұныЖауаптыларОрындалу мерзімі
1.«Білім беру туралы» ҚР Заңын, ҚР Үкіметі  қаулыларын, білім беру басқармасы органдарының нормативтік құжаттарын,  бұйрықтары мен ұсынымдарын зерттеу және жүзеге  асыруДиректордыңОІ  жөніндегі орынбасарларыжыл бойы
2.Педагогикалық тәлімгерлікті ұйымдастыру, жас педагогикалық  мамандарға оқу сабақтарын дайындау және өткізуде көмек көрсетуӘдіскержыл бойы
3.Өзара сабақтарға қатысуды ұйымдастыру, ашық сабақтарды өткізу және оларды талқылауДиректордыңОІ  жөніндегі орынбасарыӘдіскержыл бойы
4.Педагогикалық шеберлікті  масатында Колледж оқытушылары мен басқа оқу орнындағы әріптестердің ашық сабақтары мен шеберлік–сағаттарына қатысуКолледж әкімшілігі, ЦӘККесте бойынша
5.Жұмысты жаңа мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттары бойынша ұйымдастыруДиректор, ОІ  жөніндегі директордың орынбасарыжыл бойы
6.Мамандықтар бойынша типтік бағдарламаларды алуШығарылымға байланыстыЖыл бойы
7.Оқу жұмысы жоспарлары мен бағдарламаларын әзірлеуЦӘК, оқытушыларҚыркүйек
8.Оқу үдерісінің сұлбасын әзірлеу  және бекітуОІ  жөніндегі директордың орынбасары01.09.18 дейін
9.Оқытушылардың жүктемелері мен тарифтеуді  құруОІ  жөніндегі директордың орынбасары01.09.18 дейін
10.Оқу-жоспарлау құжаттамасын әзірлеу және бекіту: күнтізбелік–тақырыптық жоспарлар, жұмыс жоспарыОІ  жөніндегі директордың орынбасары,  ЦӘК, оқытушылар08.09.18 дейін
11. Педагогикалық, ғылыми әдістемелік әдебиетке, баяндамалар, әзірлемелер мен көмекші құралдарды шолуды ұйымдастыруӘдіскержыл бойы
12.Оқу-тәрбие үдерісіндегі маңызды мәселелерді тереңдетіп зерттеу мақсатында семинарлар, лекциялар ұйымдастыру.ОІ  жөніндегі директордың орынбасары,  әдіскержыл бойы
13.Оқытушылар, сынып жетекшілер жұмысының озық тәжрибесін зерттеу және таратуЦӘК төрағалары,   әдіскержыл бойы
14.Басшы және педагогикалық қызметкерлердің өздігінен білім алуыОқытушыларжыл бойы
15.Әдістемелік газеттер мен журналдар, мақалалар дайындап жария ету, семинарлар мен конференцияларға баяндамалар мен хабарламалар даярлауӘдіскер, жауапты  оқытушыларЖыл бойы
16.Қалалық, облыстық, республикалық және халықаралық конференцияларға қатысып болашақта ғылыми жұмысты жүргізуОІ  жөніндегі директордың орынбасары,  әдіскерЖыл бойы
17.Оқушылардың ағымдағы, аралық және қорытынды аттестациясын ұйымдастыруОІ  жөніндегі директордың орынбасарыжыл бойы
18.Топтар мен оқытушылар бойынша білім сапасы мен оқу үлгерімінің мониторингіЦӘК төрағалары, ОІ  жөніндегі директордың орынбасарысеместрлер қорытындылары бойынша
19.Білім сапасын бақылау– директорлық бақылау жұмыстары– тестілеу– мамандықтар бойынша және оқытушылардың  оқу үлгерімі мониторингін жүргізуіОІ  жөніндегі директордың орынбасары, ЦӘК төрағаларысұлбаға сәйкес
20.Пәндер апталығын ұйымдастыру және өткізуЦӘК төрағалары, әдіскерЦ.Ә.Кжоспарыбойынша
21.Курстық жобаларды ашық қорғау және дипломдық жобаларды алдын ала қорғауды ұйымдастыру, СТБ дайындықОІ, ӨОІ  жөніндегі директордың орынбасары , дипломдық жобаға жауаптылароқу үрдісінің сұлбасына сәйкес
22.Өндірістік оқыту сабақтарын өткізу талдамасыОІ, ӨТЖ  жөніндегі директордың орынбасарыжыл бойы
23.Тәжірибенің қорытындысы бойынша конференциялар өткізуДиректордың  ӨТЖ орынбасарыоқу үрдісінің сұлбасына сәйкес
24.Техникалық және технологиялық мамандықтар бойынша зертханалық-тәжірибелік жұмыстарды орындауды талдауОІ, ӨОІ  жөніндегі директордың орынбасарыжыл бойы, мамыр
25.Оқу жұмыс жоспарларын, пәндер бойынша жұмыс бағдарламаларының мазмұнын талдау және оларды жетілдіру  туралы ұсынымдар әзірлеуЦӘК төрағалары, әдіскерқараша
26.Мамандықтар бойынша оқу–әдістемелік кешендер құру және жүйелеуЦӘК төрағаларыжыл бойы
27.Оқушылардың білімдерін бақылау үшін мәліметтер базасын құруАТ бойынша зертханашыкварталда 1 рет
28.Емтихан материалдарын әзірлеуЦӘК төрағалары, оқытушылароқу үрдісінің сұлбасына сәйкес
29Көрмелерді ұйымдастыру–  әдістемелік көмекші құралдар мен  әзірлемелер– оқушылардың техникалық  шығармашылығыәдіскер, ЦӘК төрағаларымамыр,сәуір
30Оқушылардың ғылыми-тәжірибелік конференциясын    өткізуӘдіскер, оқытушыларжоспарыбойынша жыл бойы
31.Жалпы білім беру, жалпы кәсіптік және арнайы пәндер бойынша колледжішілік олимпиадалар өткізуӘдіскер, оқытушыларжоспарыбойынша жыл бойы
32МББС және ТОЖ сәйкес колледж мамандықтарының ОӘК жүзеге асыруОІ  жөніндегі директордың орынбасары, әдіскер,ЦӘК төрағаларыЖыл бойы
33Түлектік жұмыстарды орындау үшін әдістемелік тапсырмаларды құрастыруОІ  жөніндегі директордың орынбасары, әдіскер, ЦӘК төрағалары, оқытушыларҚаңтар
34.Зертханалық жұмысты орындау үшін әдістемелік нұсқауларды әзірлеуЦӘК төрағалары,оқытушыларҚазанқараша
35.Оқу үрдісінде компьютерлік технологиялардықолданылу мониторингісі.Пәндер бойынша электроды оқулықтарды құрастыру.АТ бойынша зерханашы, ЦӘК төрағалары, әдіскерсәуір
36.Оқушыларды компьютерлік тестілеуден өткізу үшін тестілеу тапсырмаларын әзірлеуОқытушыларҚарашаАқпан
37.«Компьютерлік сауаттылықты арттыру мектебі» жұмысын ұйымдастыруАТ  жөніндегі директордың орынбасары, әдіскерЖыл бойы
38.Оқытудың жаңа әдістемелері мен технологияларын әзірлеу және енгізуӘдіскерЖыл бойы
39.Нұсқаушы-әдістемелік ЦӘК кеңестері мен отырыстарында ғылыми-әдістемелік әдебиетке ауызша рефераттық шолу жасауды ұйымдастыруӘдіскер, ЦӘК төрағалары, кітапхана меңгерушісіЖыл бойы
40.Жұмыс бағдарламаларын, күнтізбелік-тақырыптық жоспарларды, оқу жоспарларын, мониторингі портфелін құру бойынша  оқытушыларға жеке кеңес беруӘдіскер, ЦӘК төрағаларыЖыл бойы
41.Жоспарлы құжаттаманың әдістемелік жұмысты, ашық сабақтарды  өткізу сұлбасын әзірлеу және бекітуӘдіскер1қазанға дейін
42.Оқытушыларды аттестаттау  бойынша іс-шаралар аттестаттау комиссиясын құру және бекіту, ұсынылған құжаттарды және  жұмыс жоспарларын игеруӘдіскер, ЦӘК төрағалары, оқытушыларжыл бойы
43.Әдістемелік кабинетте ақпараттық-көрнекі стендттерін безендіруӘдіскерҚыркүйекқазан
44.Тәлімгерлік және жас педагог мектебі жұмысын ұйымдастыруәдіскерқыркүйек
45.Біліктілікті арттыру курстарын, түрлі құрылымдар арқылы стажировкалар ұйымдастыруОІ , ӨОІ жөніндегі директордың орынбасары, әдіскержыл бойы
46.Дәрістердің, оқу құралдарының тірек конспектілерін жасауӘдіскер, ЦӘК төрағаларыжыл бойы
47.Колледж кітапханасымен бірлесе жұмыс жасау (көрмелер, викториналар, әдеби кештер, т.б.)Әдіскер, кітапханашыжыл бойы
48.Әдістемелік көмек көрсету және бақылау мақсатында жас мамандардың сабақтарына қатысуӘкімшілік, әдіскер, ЦӘК төрағаларыжыл бойы
49.Жаппай ақпарат құралдарына мақалалар, конференциялар мен семинарларға қатысу үшін баяндамалар және хабарламалар дайындауәдіскер, ЦӘК төрағаларыжыл бойы
50.Оқушыларды перспективті түрде конференцияларға ҒЗЖ ұйымдастыру бойынша жұмысты жалғастыруОІ  жөніндегі директордың орынбасары әдіскер, ЦӘК төрағаларыжыл бойы
51.Облыстық және қалалық байқаулар мен сайыстарға, конференцияларға  қатысуОІ , ӨОІжөніндегі директордың орынбасары, әдіскер, ЦӘК төрағаларыЖоспар бойынша
52.Әдістемелік ұсынымдар мен кітапшаларды дайындауәдіскержыл бойы
53.Оқытушыларды аттестаттау бойынша іс-шаралар:-2018-2019 оқу жылы оқытушылардың санаттарын көтеру үшін бұйрықтар мен куәліктер дайындау;ОІ  жөніндегі директордың орынбасары әдіскерҚаңтар, маусым
54.Облыстық пәндік комиссиясымен ынтымақтастық. Отырыстарға қатысОІ  жөніндегі директордың орынбасары, ЦӘК төрағаларыжыл бойы
55.Жас мамандармен жұмыс. Жас педагог мектебінде сабақтарды өткізу, әдістемелік көмек көрсету және бақылау мақсатында сабақтарға қатысуӘдіскер , ЦӘК төрағалары, тәлімгерлержыл бойы
56.Пәндік онкүндіктер мен сайыстарды өткізу, қалалық және облыстық байқауларға қатысуОІ  жөніндегі директордың орынбасары, ЦӘК төрағалары, әдіскержыл бойы

ОІ жөн.басшының орынбасары:                         Кенжебаева З.Д.

Әдіскер: Баленко Л.И.

2018-2019 оқу жылына педагогикалық кеңестің жұмыс жоспары

ТақырыбыЖауаптылар
         Тамыз/қыркүйек
№ 1 Педагогикалық кеңесНұсқаулық – педагогикалық кеңес«2018-2019 оқу жылына колледж қызметін ұйымдастыру негіздері»
1Қабылдау комиссиясы жұмысының талдамасы және оны жүзеге асыру жолдары. Колледждегі қабылдау қорытындылары.Қабылдау комиссияның жауапты хатшысы, психолог
32018-2018 оқу жылына оқу-тәрбиелік жұмысы нәтижелерінің талдауы. 2018-2019 оқу жылына колледж жұмысының мақсаттары мен міндеттері.ОІ, ОТІ, ӨОІ жөн. директордың орынбасарлары
4Колледждің бірыңғай әдістемелік тақырыбының перпективті жоспары.Әдіскер
5Тәжірибе-бағыттық оқыту мамандықты даярлаудың басты шартыӨОІ жөн. директордың орынбасары
6Әртүрлі.Әдіскер
Қараша
№2Педагогикалық кеңес«Оқу үрдісінің денсаулық сақтауын ұйымдастыру»  
1.№1 педагогикалық кеңесі шешімінің орындалуы туралы ақпаратОІ жөн. директордың орынбасары
2«1 курс студенттер ерекшелігінің психология – педагогикалық талдамасы»1 курстың сынып жетекшілері мен шеберлері, оқытушылар
3«Жаңа түскендердің бейімделудің психологиялық аспектісі»Педагог – психолог
4Құқықбұзушылықтың алдын алу факторы ретінде тәрбиелеудің инновациялық әдістері.ТЖ жөн.директордың орынбасары
5Суицидтік белгілердің алдын алуПедагог – психолог
6Әртүрлі .
Қаңтар
№ 3 Педагогикалық кеңес  «ТжКББ стратегиясының дамуы және мемлекеттік саясаты
1№2 педагогикалық кеңесі шешімінің орындалуы туралы ақпаратОІ жөн. директордың орынбасары
22018-2019 оқу жылына 1 семестр педагогикалық ұжымның жұмыс талдауы.ОІ, ОТІ, ӨОІ жөн. директордың орынбасарлары
3ТжКБ мазмұнының жаңғырту процесіне қазіргі заманғы тәсілдеріӨОІ жөн. директордың орынбасары
4«2011-2020 жылдарға арналған тілдерді дамыту мен қолданудың мемлекеттік бағдарламасын» іске асыру және енгізу туралы.ОІ жөн. директордың орынбасары,  жалпы білім беру пәндерінің ЦӘК жетекшісі, тіл мамандары
5Әртүрлі.
Наурыз
№ 4 Педагогикалық кеңес«Оқытуда құзыреттілік тәсілді іске асыру үшін шарты ретінде білім беру жүйесін ақпараттандыру»
1№3 педагогикалық кеңесі шешімінің орындалуы туралы ақпаратОІ жөн. директордың орынбасары
2«Электрондық оқыту ресурстары және студенттердің оқу қызметінің белсендіру құралы ретінде электрондық оқу-әдістемелік құрал»АТ бойынша зертханашы
3ТжКББ жүйесінде білім беру сапасын арттыру шарты ретінде арнайы пәндер оқытушыларының және ө/о шеберлерінің кәсіби құзыреттілігін дамыту.ӨОІ жөн. директордың орынбасары
4Әртүрлі.
Маусым
№ 5 Педагогикалық кеңес 2018-2019 оқу жылына колледждің педагог ұжымы қызметінің тиімділігі
1№4 педагогикалық кеңесі шешімінің орындалуы туралы ақпаратОІ жөн. директордың орынбасары
22016-2017 оқу жылына педагог ұжымның жұмыс қорытындылары.ОІ, ӨОІ, ОТІ жөн. директордың орынбасары
3Білікті кадрларды дайындауда дуалдық қарым-қатынасты жүзеге асыру.ӨОІ жөн. директордың орынбасары
4Колледждің үздік оқытушылары жұмысының тәжірибелік презентациялары.ЦӘК төрағалары
5Оқытушылар қызметінің рейтинг қорытындыларыОІ жөн. директордың орынбасары, әдіскер

Кіші педагогикалық кеңес:

№1 Мемлекеттік емтихандарға 3 курс студенттерін жіберу туралы

№2 Мемлекеттік емтихандарға 3 курс студенттерін жіберу туралы.

№3 Біліктілік емтихандарға 3 курс студенттерін жіберу туралы

№4 Ерекше үлгідегі дипломды беру туралы

№5 Келесі курсқа көшіру туралы

ОІ жөн.басшының орынбасары:                                Кенжебаева З.Д.

2018-2019 оқу жылына әдістемелік кеңестің жұмыс жоспары

ТақырыбыОрындалу мерзіміЖауаптылар
№ 1 әдістемелік кеңес
12018-2019 оқу жылына колледждің әдістемелік кеңестің жұмыс жоспарын бекіту және талқылауқыркүйек Әдіскер
22018-2019 оқу жылына ЖММ жоспарын бекіту.Әдіскер
3Оқу құжаттарының бірыңғай формаларын қарастыруӘдіскер
4Оқу-жоспарлау құжаттарының , оны рәсімдеудің орфографиялық режимінің талаптары,ОІ жөн.басшының орынбасарыӘдіскер
5Оқытушының жеке жұмыс жоспарыӘдіскер
№ 2 әдістемелік кеңес
1Колледждегі электрондық оқыту жүйесінің жағдайыЖелтоқсан АТ бойынша зертханашы
2Қазақ тілі, орыс тілі мен ағылшын тілі оқытушыларының оқу құжаттарын жүргізу және сабақтарды өткізу сапасы.ЦӘК төрағалары
3Түлектік жұмыстар тақырыптарын қарастыру және бекітуДипломдық жұмыстарының жетекшілері
4Мамандықтардың оқу-әдістемелік кешені және оларды жинақтастыру.ЦӘК төрағалары, әдіскер
№ 3 әдістемелік кеңес
1Педагогтар мен білім алушыларды жыл сайынғы ғылыми-практикалық конференциялары мен педагогикалық оқуларына дайындау және қатысу.АқпанӘдіскер
2Бағалаудың әдіс-тәсілдері, заманауи түрлері.Әдіскер
3Арнайы пәндері ЦӘК оқытушыларының оқу құжаттарын жүргізу және сабақтарды өткізу сапасы.ЦӘК төрағалары
4Кітапханашымен бірігіп жұмыс жасау. Колледж кітапханасын қазақстандық басылымдармен толықтыру.Кітапханашы
№ 4 әдістемелік кеңес
1Мемлекеттік емтихандар және дипломдық жұмыстарды қорғауды өткізу мен дайындау барысы туралыСәуірЦӘК төрағалары
2Жалпы білім беру пәндерінің  ЦӘК оқытушыларының оқу құжаттарын жүргізу және сабақтарды өткізу сапасы.ЦӘК төрағалары
3Колледж оқытушыларының аттестациясы бойынша жұмыс талдауы.Әдіскер
5Студенттердің аралық аттестаттау қорытындыларыОІ жөн. басшының орынбасары
№ 5 әдістемелік кеңес
12018-2019 оқу жылына оқу жұмыс жоспарларын қарастыру.МамырОІ жөн.басшының орынбасары
2Жас оқытушы мектебі жұмысының қорытындылары. Әдіскер
3Бақылау жұмыстары мен өзара сабаққа қатысу кестесін орындау туралыЦӘК төрағалары
4Мемлекеттік емтихандар және дипломдық жұмыстарды қорғауды өткізу мен дайындау барысы туралы.ОІ жөн.басшының орынбасары
52018-2019 оқу жылының әдістемелік жұмыстың қорытындылары Әдіскер


Әдіскер 
:                            Баленко Л.И.

2018-2019 оқу жылына Жас педагог мектебінің жұмыс жоспары

Тақырыбы : « Оқытушының білімі және дағдысы – білім алушының табыс пен шығармашылық кепілі »№Сабақтың тақырыптарыМерзіміЖауапты1– Күнтізбелік-тақырыптық жоспарларды және жұмыс бағдарламасын құрастыру.– Сабақтың тптері мен формалары.ҚыркүйекӘдіскертәлімгер2– Замнауи сабақтың әдістемелік талаптары.– Оқыту әдісінің сабақты ұйымдастырудың сәйкестігі.ҚазанӘдіскертәлімгер3– Оқытушының аналитекалық мәдениетінің жүзеге асыру тәсілдері.– Сабақта мұғалім қызметінің талаптары.– «Сабақты өзара талдамасы». ПрактикумҚарашаӘдіскертәлімгер4– Оқушылардың оқу-танымдылық қызметін жандандыру .–  «Оқушылардың танымдылық мотивациясын дамытудың әдіс-тәсілдері » дөңгелек үстел.ЖелтоқсанӘдіскертәлімгер5–  «Сабақтың психологиялық негіздері» Семинар-тренингҚаңтарӘдіскертәлімгер6– Оқушылардың білімін бағалау, есепке  алу және тексерудің психология-педагогикалық талаптары.– «Сабақтағы қиын жағдай және сіздің одан шығу жолыңыз» пікірталасАқпанӘдіскертәлімгер7–  Түрлі санаттағы оқушылармен жеке сабақтарды ұйымдастыру.– Оқытудағы денсаулықты сақтау қарым-қатынасы.НаурызӘдіскертәлімгер8– «Оқытушының басқара білуі және оның әрі қарай дамуы».-«Шығармашылық өзара жетлдірудың басымдылықтары» МикрозерттеуСәуірӘдіскертәлімгер9– Жас педагог мектебінің жұмыс талдамасы.– Ұжым арасында педагогтың кәсіби қиыншылықтарын анықтауға, жайлылық деңгейін анықтау үшін сауалнама.МамырӘдіскерӘдіскер:                       Баленко Л.И.2018-2019 оқу жылына педагогикалық шеберлікті арттыру мектебініңжұмыс жоспары№Сабақтың тақырыптарыМерзіміЖауапты1Жұмыста пәннің оқу-әдістемелік кешенінің мүмкіндіктерін пайдалануҚазанӘдіскер2Түрлі педагогикалық технологиялар элементтерімен дәстүрлі оқытудың үйлесімділігіҚарашаӘдіскер3Оқытудың сапасын арттыру құралы ретінде ақпараттық технологияларЖелтоқсанӘдіскер4Оқу пәндерінен тест тапсырмалар жиынтығын қалыптастыруҚаңтарӘдіскер5Арнайы және жалпы білім беру пәндерін оқытуда сын тұрғысынан ойлау стратегиясы технологияларын пайдалану.АқпанӘдіскер6Оқытудың модульдік технология негіздері.НаурызӘдіскер7Оқу үрдісінің психологиялық-педагогикалық қолдауы.СәуірӘдіскер,психолог8Педагогикалық шеберлікті арттыру мектебінің жұмыс талдамасы.МамырӘдіскер

Әдіскер :                          Баленко Л.И.

2018-2019оқу жылына оқу-әдістемелік жұмыстың жылдық жоспары

№ р/сІс шараларМерзіміЖауаптылар
I. Жаңа оқу жылына дайындық
1.1Кабинеттер мен оқу шеберханаларын дайындау.29.08ОІ , ӨОІ жөн. басшының орынбасарлары
1.2Жұмыс жоспарларын құрастыру және қарастыру:– ЦӘК,– тақырыптық-күнтізбелік жоспарлар– кабинеттер– спорттық-бұқаралық жұмыстар– құқықбұзушылықтың алдын алу кеңесі– жаңа түскен оқушылардың бейімделуі– тәжірибенің кестесі– әдістемелік кеңес– педагогикалық кеңес– колледжішілік бақылау31.08–02.09ОІ , ОТІ, ӨОІ жөн. басшының орынбасарлары, әдіскер, ЦӘК төрағалары
1.3Құрамды дайындау және бұйрықпен бекіту:– педагогикалық кеңестің мүшелері;– әдістемелік кеңестің мүшелері;– ө/о шеберлері;– топтардың сынып жетекшілері;– пәндік-циклдық комиссияның төрағалары, кабинеттер меңгерушілері;31.08БасшыОІ , ОТІ, ӨОІ жөн. басшының орынбасарлары
1.4Педагог қызметкерлерді және қызметшілердің штатын жинақтау31.08Басшы
1.5Кестені құрастыру:– жаңа оқу жылына оқу үрдісі;– оқу жылының бірінші семестр сабақ кестесін құрастыру;– міндетті бақылау жұмыстары;-оқытушылар кезекшілігі.тамызОІ , ОТІ жөн. басшының орынбасарлары
1.6Кітапхананы қажетті оқулықтармен, оқу құралдарымен, әдістемелік әдебиеттермен жинақтауЖыл бойыКітапханашы
1.7Бекіту:– пәндік-циклдық комиссиялар жоспарлары;– пән бойынша жұмыс бағдарламалары;– күнтізбелік-тақырыптық жоспарлар;– кабинеттер төлқұжаты;– кітапхана жоспары;– құқықбұзушылықтың алдын алу жоспары;– факультатив пен үйірмелер жоспары;– оқытушылардың жеке жоспары02.09-08.09
1.8Оқу құжаттарын дайындау:– оқу сабақтарының журналы;– оқушыларды қабылдау туралы бұйрықтар;– тарификация;-2 НК,ұлттық білім беру мәліметтер базасы02.0931.0809.0925.09ОІ , ӨОІ жөн. басшының орынбасарлары
1.9Оқытушыларға арналған құжаттарды енгізу бойынша нұсқама02.09Әдіскер
1.10Сынып жетекшілермен нұсқаулық кеңес31.09ОТІ жөн. басшының орынбасары
1.11Пәндік апталықтарды өткізуді ұйымдастыру09.09ЦӘК
1.12Оқу тәжірибесін ұйымдастыруКестеге сәйкесӨОІ жөн. басшының орынбасары
1.13Бұқаралық – спорт жұмысын ұйымдастыруҚыркүйекд/н нұсқаушысы
2.Оқу жұмысы
2.1Жаңа түскен оқушылардың бейімделуіҚыркүйек қазанОТІ жөн. басшының орынбасары психолог
2.2Оқу үрдісінің кестесін орындауЖыл бойыОІ, ӨОІ жөн. басшының орынбасарлары
2.3Оқушылардың ағымдық, аралық және қорытынды аттестацияны ұйымдастыру.Жыл бойыОІ жөн. басшының орынбасары. ЦӘК, оқытушылар
2.4Оқушылардың білім сапасын бақылау:– алғашқы және аралық білім үзіктері;– міндетті бақылау жұмыстары;– директорлық бақылау жұмыстары;– СТБЖыл бойыОІ, ОТІ жөн. басшының орынбасарлары, ЦӘК жетекшісі
2.5Пәндік апталықтарды өткізуКесте бойыншаЦӘК төрағалары
2.6Ашық сабақтарды өткізуді ұйымдастыруКесте бойыншаОІ жөн. басшының орынбасары, әдіскер
2.7Оқытушылардың өзара сабаққа қатысуын ұйымдастыруКесте бойыншаОІ жөн. басшының орынбасары
2.8Тәртіптік сапқа түзеуді өткізуСейсенбіОТІ жөн. басшының орынбасары
2.9Оқу және технологиялық тәжірибенің нәтижелері бойынша қорытынды жұмыстарОқу үрдісінің кестесіне сәйкесӨОІ жөн. басшының орынбасары
2.10Дипломдық жұмыстарды қорғауды ұйымдастыруКесте бойыншаОІ, ӨОІ жөн. басшының орынбасарлары
2.11Түрлі деңгейдегі конкурстарды, олимпиадаларды, конференцияларды өткізу және қатысу.В течение годаӘдіскер , ӨОІ, ӨОІ, ОТІ жөн. басшының орынбасарлары, ЦӘК төрағалары
3. Оқу-әдістемелік жұмыс
3.1Колледждің нормативтік  оқу-әдістемелік құжаттарын жасау, құрастыру және бекітуТамыз қыркүйекӘдіскер , ӨОІ, ӨОІ, ОТІ жөн. басшының орынбасарлары
3.2Жаңадан келген оқытушыларды әдістемелік жұмыстың жалпы сұлбасына енгізу үшін кәсіби мүмкіндіктерінің талдамасыҚыркүйек қазанӘдіскер , ЦӘК төрағалары
3.3Колледжішілік бақылаудың қорытындыларын шығаруҚаңтар , маусымӨОІ, ӨОІ, ОТІ жөн. басшының орынбасарлары
3.4Ашық сабақтарды, пәндік апталықтарды өткізу талдамасы. Семестр бойынша ЦӘК есептеріҚаңтар, маусымЦӘК төрағалары,ӨОІ, ОІ жөн. басшының орынбасарлары, әдіскер
3.5Жұмыс бағдарламаларын орындау талдамасы (жаңа стандарттар бойынша)қазанӨОІ, ОІ жөн. басшының орынбасарлары, әдіскер
3.6Спортқа бөлінген, спорттық секцияларды жүзеге асыратын педагогикалық сағаттарды тиімді қолданылусәуірОІ, ОТІ жөн. басшының орынбасарлары
4. Әдістемелік жұмыс
4.1Сабақтарды өткізу мен жоспарлау мәселелері бойынша әдістемелік консультацияны өткізу және ұйымдастыру.  ОӘК , сабақтардың талдамасын, оқытушылардың жұмыс талдамасын, өзара талдамасын құрастыруКүнделіктіОІ жөн. басшының орынбасары, әдіскер
4.2Әдістемелік семинар-практикумдерді ұйымдастыру және өткізуЖыл бойыОІ жөн. басшының орынбасары, әдіскер
4.3Біліктілікті арттыру курстарын ұйымдастыруЖыл бойыОІ жөн. басшының орынбасары, әдіскер
4.4Озат педагогикалық шеберлікті меңгеруді және жалпылауды ұйымдастыруНаурызОІ жөн. басшының орынбасары, әдіскер
4.5Оқытушылардың ғылыми-тәжірибелік конференцияларында, семинарларда қатысуын ұйымдастыруЖыл бойыОІ жөн. басшының орынбасары, әдіскер
4.6Педагогтардың кәсіби шеберлік фестивалінде және конкурстарында қатысуды ұйымдастыруЖыл бойыОІ жөн. басшының орынбасары, әдіскер

Әдіскер :                               Баленко Л.И.

Жарты жылдықтың нәтижелері

2018-2019 оқу жылының бірінші жартысында. мұғалімдер мен студенттер әртүрлі деңгейдегі олимпиадаға, олимпиадаларға белсене қатысты және жақсы нәтиже көрсетті:
– «Білімдегі АКТ» облыстық конкурсы (1 орын)
– Мәшһүр Жүсіпов оқулары (2 орын)
-«Мың бала» республикалық мәдени-білім беру жобасының шеңберінде мемлекеттік тілдің конкурсы (3 орын)
– Қазақ тіліндегі диктанттардың аймақтық байқауы (1 орын)
– «Кәсіптік білім берудегі заманауи сабақ» республикалық педагогикалық олимпиадасы (2 орын)
– «Белсенді оқыту технологияларын заманауи сабақта пайдалану» республикалық олимпиадасы (1 орын)
– «Білімдегі АКТ» республикалық педагогикалық олимпиадасы (1 орын)
– Қазақ тіліндегі студенттер арасындағы республикалық олимпиада (1, 2 орын)
– Қазақ тіліндегі республикалық интернет-олимпиадасы (3 орын)
– Республикалық қашықтан оқу сайысы (2 орын)
– Республикалық қашықтықтан эссе байқауы (3 орын)
– «Күзгі 2018» биология бойынша олимпиада, «INTELUROK» жобасы (3 орын)
– «Sunlight» халықаралық интернет-байқауы (1 орын)
– Бүкілресейлік «Вопросита» конкурсы – «Қазіргі заманғы педагогтың кәсіби қасиеттері» блиц-олимпиадасы (1 орын)
– Республикалық педагогикалық олимпиада «Мектеп оқушыларының өмірінде салауатты өмір салтын қалыптастырудың рөлі» (1-ші орын)
– «Мен бейбітшілік сүйемін» республикалық сурет байқауы (1 орын)
– «ХХІ ғасырдағы білім: проблемалар және перспективалар» атты республикалық ғылыми-практикалық конференция (1 орын)
– «Заманауи психология әлемі» республикалық олимпиадасы (1 орын)
– Студенттер арасындағы тарих бойынша Республикалық интернет-олимпиада (1 орын)12