Әкімшілік

КМҚК «Павлодар техникалық сервис колледжі» колледж басшысы

Ахметшаихов Ануарбек Сабырович

Өндірістік тәжірибе бойынша директордың орынбасары

Исабаева Нуржамал Ахметжановна

Тәрбие ісі бойынша директордың орынбасары

Аяганов Жаксылык Максутович

Оқу ісі бойынша директордың орынбасары

Кенжебаева Зура Доланбековна